Här intill ser du ett vanligt problem med smalfilm som körts många gånger i en sliten projektor eller betraktningsapparat.

När dina filmer är repiga så kan det i de flesta fall hjälpa med en våtscanning. Med denna metod så försvinner 90-95% av skadorna.

Vätskan som används är anpassad för filmen och skadar alltså inte emulsionen.
Smårepor försvinner helt och hållet och de grövre reporna minimeras till svaga och tunna skuggor. Både 8 och 16 mm film kan våtscannas.

Våtscanningen är alltså ett tillägg till den ordinarie scanningen, och kan beställas oavsett om du väljer SD-, HD-, eller 4K-kvalitet.