Vi överför era Super8, Dubbel 8 samt 16 mm-filmer till valfritt media som DVD-USB-hårddisk i formatet SD-, HD- eller 4K-kvalitet. Vi utför även våtscanning.

All scanning sker i realtid där färg- och ljuskorrigering utförs kontinuerligt (gäller dock inte 4K).

Fördelen med HD-formatet är att du får bättre bild på en LCD, LED eller PlasmaTV.

Du kan få det överfört till DVD, USB eller hårddisk.

Våtscanning

Till vänster ser du ett vanligt problem med smalfilm som körts många gånger i en sliten projektor eller betraktningsapparat.
När dina filmer är repiga så kan det i de flesta fall hjälpa med en våtscanning. Med denna metod så försvinner 90-95% av skadorna.

Vätskan som används är anpassad för filmen och skadar alltså inte emulsionen. Smårepor försvinner helt och hållet och de grövre reporna minimeras till svaga och tunna skuggor. Både 8 och 16 mm film kan våtscannas.

Våtscanningen är alltså ett tillägg till den ordinarie scanningen, och kan beställas oavsett om du väljer SD-, HD-, eller 4K-kvalitet.